Rozšírené hľadanie
Piatok 20. Máj 2022 |
meniny má Bernard
Výpověď za půjčování peněz na pracovišti

20.05.2022 11:15 Dobrý den, zaměstnavatel smí dát výpověď pouze v případech podle § 52 Zákoníku práce. V danou chvíli nedovedu přesně odhadnout, jak by zaměstnavatel výpověď zdůvodnil. A zaměstnavatel musí výpověď zdůvodnit tak, aby ji nebylo možné zaměnit

Končí platnost pracovní smlouvy s odchodem ředitele, který ji podepsal?

15.05.2022 13:15 Dobrý den, výměna na funkci ředitele u zaměstnavatele nemá vliv na platnost dosud uzavřených závazků. Vaše pracovní smlouva bude nadále platná.

Překážka na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti a nevyplácení náhrady mzdy

15.05.2022 13:15 Dobrý den, nepůsobí-li u zaměstnavatele odbory nebo nevydal-li zaměstnavatel vnitřní předpis, kterým by snížil náhradu při částečné nezaměstnanosti na 60% průměrného výdělku , pak Vám při nedostatku práce náleží do

Prodloužení pracovní smlouvy u DPP po vyčerpání 300 hodin

15.05.2022 13:15 Dobrý den, možnost zaměstnávání v daném kalendářním roce na dohodu o provedení práce je odpracováním 300 hod. už vyčerpána. Teoreticky můžete uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr. Připravte se však, že až k zaměstnavateli

Návštěva pracovistě v době vycházek a zapisování do knihy příchodů

10.05.2022 01:15 Dobrý den, zaměstnavatel má právo zajistit bezpečnost osob, které se s jeho vědomím pohybují v jeho areálu a také chránit majetek. Je tak logické, že chce zapsat do knihy příchodů/odchodů i zaměstnance během pracovní neschopno

Zápočtový list - musím ho dát novému zaměstnavateli?

09.05.2022 11:15 Dobrý den, zápočtový list se správně jmenuje "potvrzení o zaměstnání". Je povinností zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání při ukončení každého pracovně-právního vztahu (tzn. při ukončení pr

Zaměstnavatel nás podezírá z krádeže

08.05.2022 05:32 Dobrý den, bránit se můžete tím, že se zbožím přichází do styku i osoby bez řádně sjednané hmotné odpovědnosti , což znamená, že zaměstnavatel nezajistil podmínky pro ochranu svěřených hodnot. Když toto zaměstnavateli napíšete

Náhradní volno ve svátek v nepřetržitém rozložení směn

06.05.2022 10:00 Dobrý den, pokud čerpáte náhradní volno , pak se Vám doba náhradního volna považuje jako byste jí odpracoval . Ovšem nebudete

Možnost výpovědi za nepoužití pracovních pomůcek

06.05.2022 10:00 Dobrý den, postup zaměstnavatele je v souladu s § 52, písm. g) Zákoníku práce. Za méně závažné, avšak soustavné porušování pracovních povinností může dát zaměstnavatel výpověď do 6ti měsíců od doby, kdy byl zaměstnanec písemně upozorněn na

Započtení pohledávky oproti mzdě

06.05.2022 10:00 Dobrý den, započtení pohledávky oproti právu na mzdu-plat či odměnu z dohody pracovní právo zakazuje .

Následujúci mesiac
TOP firmy

Najnovšie firmy